Terugblik werkatelier toekomst stationsgebied

 Station Woerden

Zo'n 140 belangstellenden kwamen op woensdag 29 januari 2020 naar het gemeentehuis om mee te denken over de toekomst van het Woerdense stationsgebied.

Inwoners, bedrijven en (andere) gebruikers bogen zich in een werkatelier over de eerste scenario's die voor dit gebied zijn geschetst. Niet met de bedoeling om te kiezen tussen deze scenario's, wel om te kijken welke onderdelen ('bouwstenen') hieruit het meest aanspreken en of er nog zaken over het hoofd zijn gezien. Het was een productieve avond met veel enthousiasme om aan de slag te gaan met het gebied.

Hoe nu verder?

Alle input wordt nu eerst verwerkt en uiteindelijk volgt daaruit één voorkeursvariant. Daarover gaat de gemeente opnieuw in gesprek met belangstellenden. Daarna wordt de uiteindelijke visie voor het stationsgebied opgesteld en zullen het college en de raad hierover een besluit nemen.

Meer weten?

PDF iconSamenvatting avond, filmverslag, scenario's, tips en tops (3 Mb)

PDF iconPresentatie (28 Mb)