Stemmen per brief en iemand machtigen

 verkiezingen

Op 15, 16 en 17 maart 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. De komende weken leest u wat de mogelijkheden zijn om te stemmen en waar u op moet letten. Houd de website in de gaten. 

Kiezers vanaf 70 jaar: stemmen mag ook per brief!

Als u 70 jaar of ouder bent dan kunt u ook per brief stemmen. Alles wat u nodig heeft om uw stem uit te brengen ontvangt u thuis. Uiterlijk 3 maart ontvangt u een envelop met uw stempluspas en een gezondheidscheck. Met deze stempluspas kunt u uw stem uitbrengen in het stemlokaal of iemand machtigen om uw stem voor u uit te brengen of uw stem per brief uitbrengen.
Uiterlijk 11 maart ontvangt u een tweede envelop met een briefstembiljet, een envelop voor het briefstembiljet, een retourenvelop en een stapsgewijze uitleg over het briefstemmen. Hiermee kunt u uw stem bij deze Tweede Kamerverkiezing dus ook per brief uitbrengen.

Iemand machtigen

Het kan zijn dat u niet zelf naar een stemlokaal wilt of kunt gaan. Bijvoorbeeld omdat u als gevolg van het coronavirus tot een risicogroep behoort, of omdat u ziek bent. Of omdat u op 17 maart tijdelijk in het buitenland bent. In deze gevallen is het mogelijk om een andere kiezer voor u te laten stemmen. Dit heet stemmen bij volmacht.

Als u een andere kiezer voor u wilt laten stemmen, kunt u kiezen uit een onderhandse of een schriftelijke volmacht. 

U mag zelf kiezen wie u machtigt. Degene die u machtigt (de gemachtigde of de volmachtnemer) moet kiesgerechtigd zijn voor de Tweede Kamerverkiezing én uw stem alleen gelijktijdig uitbrengen met zijn of haar eigen stem.

 

Voor een onderhandse volmacht geldt bovendien dat de gemachtigde:

  • in uw eigen gemeente woont
  • en zelf ook in uw gemeente mag stemmen.

 

Op www.elkestemtelt.nl vindt u meer informatie over de verkiezingen. Bijvoorbeeld over wie u kunt machtigen en tot wanneer u iemand kunt machtigen om voor u te stemmen.