Start inspraak ontwerp-projectplan Herinrichting Meijekade

 De Meije

Bewoners kunnen tot en met 4 augustus reageren op de plannen.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en gemeente Woerden willen de kade, de weg en het openbaar gebied langs het riviertje de Meije verbeteren. De plannen hiervoor staan beschreven in een ontwerp-projectplan. Tot en met 4 augustus kunnen inwoners reageren op de plannen.

Veilige kade
De huidige kade voldoet niet aan de veiligheidsnormen. Om aan de normen te voldoen moet de kade worden verbeterd. Het verbeteringsplan is maatwerk, er is optimaal gebruik gemaakt van de variatie in bodemopbouw in het gebied. Op sommige delen wil het waterschap de kade verbeteren door de weg op de kade op te hogen, op andere delen komt een nieuwe damwandconstructie of een nieuwe tuimelkade. Om de nieuwe kade goed in te passen in het landschap wil het waterschap onder meer bestaande natuurvriendelijke oevers versterken. Het gaat om een kadetraject van ca. 4,8 km. tussen de Hazekade (dorpskern Meije) en de Hollandse kade (werkschuur De Kievit). Bernard de Jong, hoogheemraad: ‘Ik ben blij dat we deze opgave samen oppakken. Met de gemeente Woerden én met de klankbordgroep en de mensen die langs de Meije wonen. Dat heeft een grote meerwaarde voor het eindresultaat’.

Verkeersveiligheid verbeteren
De gemeente Woerden wil groot onderhoud uitvoeren aan de weg en de verkeersveiligheid van de Meije verbeteren. Wethouder Bolderdijk: ‘De dijk was op een aantal plekken te laag en instabiel. Door het project samen op te pakken met het waterschap en nauw samen te werken met de bewoners, ligt er nu een mooi ontwerp’. Er zijn plannen voor de aanleg van stabiele wegbermen, maatregelen om het zicht voor weggebruikers te verbeteren en de weg krijgt een nieuwe asfalt laag. Ook zijn er plannen om de openbare verlichting te vernieuwen. Dit alles met behoud van het karakter van de Meije en zo min mogelijk hinder voor de omgeving.

Reageren op de plannen
Alle plannen van gemeente en waterschap staan beschreven in een gezamenlijk ontwerp-projectplan. De plannen kunt u inzien op de websites van het waterschap en de gemeente. Wilt u reageren op de plannen? Dat kan tot en met 4 augustus. Meer informatie hierover staat ook op de website: www.veiligemeije.nl

Samenwerken
In het project Samenwerken aan een veilige Meije werken het waterschap en de gemeente Woerden nauw samen. Op 15 juli zetten wethouder Arthur Bolderdijk en hoogheemraad Bernard de Jong hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst voor de realisatiefase van het project.

Meer weten?

Informatie over de plannen en de manier waarop u kunt reageren vindt u op www.veiligemeije.nl