Schriftelijke reactieronde Afwegingskader gestart

Tot en met 18 april kunt u nog een keer schriftelijk reageren op het concept-Afwegingskader grootschalige duurzame energie. Lees meer over hoe u kunt reageren op woerden.nl/duurzameopwek.

In het Afwegingskader bepaalt de gemeente hoe en waar duurzame zonne- en windenergie wordt opgewekt in Woerden. Afgelopen anderhalf jaar zijn Woerdenaren intensief betrokken bij de voorbereidingen. De reacties uit die inspraakronde zijn nu gewogen en hebben waar mogelijk een plek gekregen in het aangepaste concept-Afwegingskader. Wethouder De Weger roept Woerdenaren op om te reageren op dit aangepaste concept. “De gemeente Woerden gaat over de energietransitie in juni een belangrijke beslissing nemen. Het is belangrijk dat de gemeenteraad een goed beeld krijgt van de diverse opvattingen in de samenleving. Er is nog voldoende tijd en gelegenheid om uw mening te laten horen”, aldus de wethouder.

Wilt u meer informatie of een reactie indienen?

U vindt het concept-Afwegingskader met de bijbehorende stukken op woerden.nl/duurzameopwek. Hier vindt u ook informatie over hoe u kunt reageren.