Reisdocumenten aanvragen

Let op:

Op donderdag 7 november worden de apparaten voor het maken van reisdocumenten vervangen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Op deze dag kunnen GEEN reisdocumenten worden aangevraagd. Houdt u er rekening dat de spoedprocedure langer duurt. De reisdocumenten die al vervaardigd zijn, kunnen wel met een afspraak worden opgehaald.