Rapportage tussenresultaten onderzoek schuifruimte

 Mogelijke locaties schuifruimte

De afgelopen maanden heeft de gemeente onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van schuifruimte. De tussenresultaten daarvan zijn nu bekend.

Op 7 maart 2019 heeft de gemeenteraad van Woerden vijf locaties aangewezen om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar schuifruimte. Dit is een nieuw bedrijventerrein bedoeld voor lokale bedrijven die groeien en binnen de gemeente willen verplaatsen. Bij ondernemers is hier veel behoefte aan. We hebben daarom de afgelopen periode milieuonderzoeken uitgevoerd en onderzocht hoe een bedrijventerrein landschappelijk kan worden ingepast. De resultaten hebben wij opgenomen in de volgende rapportage:

PDF iconTussenrapportage haalbaarheidsonderzoek schuifruimte (5 Mb).

De locaties

Het haalbaarheidsonderzoek richt zich op de volgende locaties:

  • Putkop in Harmelen
  • Cattenbroek / De Voortuin II tussen snelweg A12 en de Cattenbroekerplas
  • Burgemeester Van Zwietenweg ten zuiden van de Kromwijkerdijk.
  • Parallelweg West naast de A12 nabij aannemingsbedrijf Van Ooijen.
  • Werklint Nieuwerbrug tussen Barwoutswaarder en de Molendijk bij de bedrijven Verweij Houttechniek en Lek Sloopwerken.

Het onderzoek

Het onderzoek beschrijft de vijf onderzoekslocaties aan de hand van een aantal criteria. Dit zijn onder andere milieuthema's zoals geluid en geur. Ook andere zaken zijn onderzocht: in hoeverre voorzien de vijf locaties bijvoorbeeld in de behoefte van lokale ondernemers? Hoe zit het met de bereikbaarheid van de locaties, en zijn er voor het (extra) verkeer misschien nog aanpassingen nodig aan de infrastructuur? Welke kosten en opbrengsten zou de gemeente hebben op de verschillende locaties? Voor de duidelijkheid: er is nog geen keus gemaakt voor een bepaalde locatie! Daarom is uw mening belangrijk.

Inloopbijeenkomst

Op woensdag 20 november a.s. is er van 15.00 uur tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst om u te informeren over de tussenresultaten van het onderzoek naar schuifruimte. U bent van harte welkom in MeetINoffice aan De Bleek 13 in Woerden.

We tonen u dan schetsmatige tekeningen die een beeld geven hoe een bedrijventerrein eruit kan zien op de verschillende locaties. Ook is er een doorlopende film waarin ondernemers en bestuurders van wijkplatforms aan het woord komen, wethouder Arjan Noorthoek vertelt over zijn visie op schuifruimte en de stedenbouwkundige geeft een toelichting op de studie ruimtelijke inpassing. Vervolgens kunt u de zalen bezoeken waar medewerkers van de gemeente de onderzoeksresultaten en de studie kunnen toelichten. U kunt uw vragen, zorgen of ideeën delen met ons. Wij hopen op uw komst!

Reageren

Als u uw mening over de tussenresultaten kenbaar wilt maken, dan kunt u dat ook na de bijeenkomst nog doen. Stuurt u uw reactie dan uiterlijk 15 januari per e-mail naar schuifruimte@woerden.nl of per post naar Gemeente Woerden, Postbus 45, 3440 AA, Woerden. Hebt u vragen? Neemt u dan contact op met Cora Sol, projectsecretaris, per e-mail via schuifruimte@woerden.nl of telefonisch via ons algemene telefoonnummer 14 0348.

Vervolg

De gemeente neemt de ingediende reacties mee ter verwerking in de eindrapportage. Deze eindrapportage wordt door het college van burgemeester en wethouders in het nieuwe jaar aan de gemeenteraad aangeboden. De verwachting is dat de gemeenteraad dan enkele locaties definitief zal aanwijzen voor schuifruimte (waarbij er dus ook enkele locaties zullen afvallen.) Ook dan is er weer gelegenheid om uw mening kenbaar te maken.

In het schema hieronder ziet u welke planning de gemeente nu voor ogen heeft:

PDF iconPlanning (0,5 Mb)

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de schuifruimte? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief via http://eepurl.com/gstnzT