Presentatie en inloopmoment brug Woerden-West

 Participatie brug Woerden-West

Het onderzoek naar een nieuwe brug in Woerden-West nadert de eindfase. De conceptrapportage is klaar en de laatste consultatierondes gaan binnenkort van start.

Er zijn nog enkele bijeenkomsten en er is gelegenheid om te reageren op de conceptrapportage. Daarna is het aan het college en de raad om een besluit te nemen over een voorkeursalternatief waarmee verder wordt gegaan.

Conceptrapportage

De concepteindrapportage is te vinden op www.brugwoerdenwest.nl. U kunt daar eenvoudig uw reactie, opmerking of aanbeveling achterlaten. Deze reacties worden vervolgens meegenomen in de laatste aanpassingen naar een definitieve rapportage. U kunt uw reactie tot en met woensdag 8 juli doorgeven.

Bijeenkomst 'in gesprek met de raad'

Op dinsdag 30 juni is er om 20.00 uur een bijeenkomst waarbij verschillende participatiegroepen hun adviezen presenteren aan de gemeenteraad en daar vervolgens met elkaar over in gesprek gaan. Vanwege de coronamaatregelen kunt u deze bijeenkomst helaas alleen online bijwonen, via www.brugwoerdenwest.nl en via https://gemeenteraad.woerden.nl/

Wilt u naast de adviezen van de verschillende participatiegroepen ook zelf een advies meegeven aan het college en de gemeenteraad? Geef dan via het online platform www.brugwoerdenwest.nl uw advies door. Het projectteam zorgt dat al deze adviezen gebundeld worden en verstuurd naar het college en de raad. Daarnaast worden ze ook op het online platform gepubliceerd.

Inloopbijeenkomst maandag 6 juli

Op maandag 6 juli is er een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis over de conceptrapportage. U kunt tussen 15.00 uur en 21.00 uur binnenlopen. De rapportages en ontwerpen liggen dan op tafel en het projectteam geeft daar graag een toelichting op. Om eventuele drukte goed te kunnen spreiden en de coronamaatregelen in acht te kunnen nemen, vragen we u van tevoren door te geven op welk tijdstip u komt. Dat kan per e-mail via brugwoerdenwest@woerden.nl. Mocht het door u opgegeven tijdstip te druk worden, dan hoort u dit. Bij geen reactie bent u welkom op dat tijdstip. Kom alleen als u geen gezondheidsklachten heeft.

Vragen

Heeft u nog vragen? Of wilt u graag persoonlijk in gesprek met één van de projectteamleden? Neem gerust contact op met omgevingsmanager Len Hazeleger. Hij is te bereiken via telefoonnummer 06 515 437 34 of via e-mail hazeleger.l@woerden.nl.