Praktisch verkeersexamen basisscholen

 VVN-Verkeersexamen-controlepost1.jpg

Op dinsdag 13, donderdag 15 en vrijdag 16 april 2021 wordt in Woerden het praktische verkeersexamen gehouden.

Basisscholieren uit groepen 7 en 8 rijden dan, voorzien van een oranje hesje, een route van enkele kilometers, waarbij ze kunnen laten zien dat ze de verkeersregels goed kennen en toepassen. De organisatie van het praktische verkeersexamen ligt in handen van Verkeersexamenbureau Nederland, die het examen in opdracht van de gemeente uitvoert.

Deelnemers hebben eerder het theoretische verkeersexamen gedaan, waarmee ze hebben laten zien de verkeersregels te kennen. Tijdens het praktische verkeersexamen moeten ze laten zien dat ze die regels correct toepassen. Volgens Verkeersexamenbureau Nederland is dit een belangrijk moment voor de scholieren: "Over iets meer dan een jaar moeten ze een route naar de middelbare school fietsen, die vaak buiten de vertrouwde woon- of schoolomgeving ligt. Op die route komen ze situaties tegen, waarmee ze op een veilige manier moeten omgaan. De route van dit examen bereidt hen voor op dergelijke situaties.". Onderweg worden de deelnemers beoordeeld door vrijwilligers die kijken of ze de verkeersregels correct toepassen.

Direct na afloop van het examen worden de verrichtingen beoordeeld en wordt de uitslag aan de scholen doorgegeven. Kinderen die slagen hebben recht op het VVN Verkeersdiploma. Kinderen die teveel fouten hebben gemaakt, mogen volgend seizoen opnieuw meedoen aan het praktische verkeersexamen.

Verkeersexamenbureau Nederland vraagt weggebruikers nadrukkelijk de verkeersregels na te leven en de examenkandidaten bijvoorbeeld geen voorrang te geven als ze dat niet horen te krijgen.