Oproep aan minister Wiebes

 Boorlocatie Papekop

Het Woerdense college roept minister Wiebes op om geen olie- en gaswinning in Woerden toe te staan en nodigt hem uit voor een gesprek hierover.

De brief aan minister Wiebes volgt op uitlatingen van de Nationale Ombudsman, die de minister vorige week ook al wees op het belang van persoonlijk contact met Woerden. Het college van burgemeester en wethouders wil de minister daarbij graag een rondleiding geven door het Schilderskwartier gasvrij. Dit om te laten zien welke stappen er mogelijk zijn in de energietransitie en welke stappen Woerden al heeft gezet.

 

Er is veel te doen over olie- en gaswinning in Nederland. Ook in Woerden is dit een relevant thema, aangezien er zich een veld met olie en gas (het Papekopveld) onder de gemeente bevindt. Dit raakt alle inwoners. Het veld van ongeveer 63 km2 groot bevindt zich onder de wijk Molenvliet op ongeveer 2000 meter diepte. Op dit moment is het van origine Canadese bedrijf "Vermilion" vergunninghouder van de concessie. Wanneer Vermilion het veld in productie wil nemen, moet ze hiervoor onder meer een geactualiseerd winningsplan indienen en een omgevingsvergunning aanvragen. Onlangs gaf het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan dat het hiervoor nog geen aanvraag binnen heeft gekregen. Het is aan Vermilion om te bepalen óf er zo'n aanvraag komt en wanneer. Uiteindelijk moet de minister van Economische Zaken en Klimaat, na het volgen van verschillende procedures, besluiten of olie- en gaswinning mogelijk wordt gemaakt.

 

Unaniem tegen


Al in 2015 hebben de gemeenteraad en het college zich unaniem uitgesproken tegen olie- en gaswinning uit het Papekopveld. Een belangrijke reden hiervoor is dat olie- en gaswinning niet past binnen de ambitie die de gemeente heeft als het gaat om duurzaamheid, met name de energietransitie. Vooral de overstap om van het gas af te komen is daarin belangrijk, zoals al op verschillende plekken in de wijk Schilderskwartier in gang is gezet en serieuze vormen aan begint te nemen. Daarnaast speelt een rol dat er onder meer veiligheidsrisico's zijn, mogelijke effecten op de toch al sterke bodemdaling en kans op economische schade.