Opening Beneluxlaan Woerden

 Foto kruising Beneluxlaan - Steinhagenseweg

Op zaterdag 6 augustus is de nieuwe Beneluxlaan officieel geopend door wethouder Arjan Noorthoek. Deze nieuwe weg ligt langs het spoor en komt om de nieuwe woonwijk Snel & Polanen te liggen. 

Hiermee vervangt de Beneluxlaan een deel van de Steinhagenseweg voor doorgaand verkeer. Langs de Beneluxlaan is een deel van de doorfietsroute tussen het station en Veldwijk aangelegd. Een klein deel van de nieuwe Beneluxlaan buigt nu af en gaat over een tijdelijke rijbaan langs het gebouw van Roche. Na aanleg van de ongelijkvloerse kruising is de hele Beneluxlaan klaar en wordt deze tijdelijke rijbaan verwijderd. Bekijk de video waarin de werkzaamheden via een drone zijn vastgelegd.

Ontwikkeling Snellerpoort

De gemeente Woerden werkt aan de ontwikkeling van Snellerpoort, een nieuw stadsdeel in de wijk Snel en Polanen. De ambitie is om hier de komende jaren ca. 800 woningen te bouwen en het winkelcentrum Snel & Polanen uit te breiden. Dit leidt tot verschillende ontwikkelingen op het gebied van wegen en fietspaden.

Nieuwe Beneluxlaan

Om de woningbouw in Snellerpoort mogelijk te maken is de nieuwe Beneluxlaan aangelegd naast het spoor. Door de weg om Snellerpoort heen te leggen is de nieuwe wijk straks goed bereikbaar en wordt deze betrokken bij de wijk Snel en Polanen. Dit komt ten goede aan de leefbaarheid in het gebied. De huidige Steinhagenseweg wordt deels heringericht als toegang tot de wijk en het winkelcentrum, en deels als parkzone. Met deze ingreep zal de omgeving de komende jaren aanzienlijk veranderen.

Vooruitblik volgende fases

Om de aansluiting van de nieuwe Beneluxlaan op de Steinhagenseweg te maken, was de weg enkele weken afgesloten. Deze afsluiting was bewust gepland tijdens de zomervakantie, om zo min mogelijk overlast te geven voor verkeer, bewoners en ondernemers in het gebied. Nu de werkzaamheden voor de aansluiting zijn afgerond, is de Steinhagenseweg tijdelijk weer open voor verkeer. Vanaf 5 september wordt de Steinhagenseweg afgesloten voor de volgende fases van de werkzaamheden. Hierover volgt binnenkort meer informatie. Houd hiervoor de website www.beneluxlaanwoerden.nl in de gaten.