Onderzoek uitbreiding Stadsmuseum

 Onderzoek mogelijke uitbreiding Stadsmuseum

Gemeente Woerden gaat onderzoeken of er mogelijkheden zijn om het Stadsmuseum uit te breiden. Hiervoor is de vrijgekomen begane grond van de voormalige Mariaschool aan de Havenstraat in beeld.

Ook wordt gekeken naar een mogelijke verbinding tussen Stadsmuseum en Mariaschool door de kerktuin. Horeca en/of (sociale) woningbouw op het naastgelegen parkeerterrein aan de Groenendael maken ook deel uit van de studie. Stadsmuseum, GroenWest (eigenaar van het pand) en het bestuur van de Hervormde Kerk worden nauw bij het onderzoek betrokken.

Bijzondere kans

Wethouder George Becht (binnenstad): "Het Stadsmuseum wil al langere tijd uitbreiden. Nu de kringloopwinkel uit de voormalige Mariaschool is vertrokken, doet zich hier een bijzondere kans voor. Niet alleen voor het Stadsmuseum, maar ook voor de binnenstad in bredere zin. Zo kijken we of de Mariaschool in oude glorie kan worden hersteld, of de kerktuin beter toegankelijk kan worden en of er extra (sociale) woningen kunnen komen. Uit de scenariostudie moet blijken of zo'n win-win-situatie realistisch is."

Complex

Het vraagstuk is complex, onder andere omdat er veel eigenaren bij zijn betrokken en het om een gebied gaat met archeologische waarden. Eventuele woningbouw zal zorgvuldig moeten worden ingepast. In het eerste kwartaal van 2020 moet duidelijk zijn of uitbreiding van het Stadsmuseum kansrijk is.