Noordelijke helft brug Oostdam gedicht

 Noordelijke helft brug oostdam

Dekelementen liggen op hun plek.

De werkzaamheden aan de brug op de Oostdam verlopen voorspoedig. De dekelementen over de watergang zijn deze week op hun plek gelegd. Hiermee is de noordelijke helft van de brug gedicht. Maandag wordt het beton gestort om de dekelementen aan de landhoofden en aan elkaar te verbinden en worden voorbereidingen getroffen voor het metselwerk aan de kademuur. Daarna wordt gestart met de voorbereidingen voor de aanleg van de tijdelijke weg over de nieuwe brug, zodat er aan de zuidelijke helft van de brug kan worden gewerkt. In juli zal het tweerichtingsverkeer op de Oostdam weer worden hersteld.