Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Noodkap esdoorn Defensie-eiland

 wegwerkzaamheden

Maandag 22 mei kapt gemeente Woerden een dode esdoorn op het Defensie-eiland.

Uit recente inspectie blijkt dat deze boom helaas ziek is. De bast laat inmiddels los en de kans dat takken afbreken neemt daardoor toe. Dit levert een direct gevaar op voor de omgeving. Daarom is het noodzakelijk om de boom op zeer korte termijn te kappen. Tijdens de werkzaamheden is het parkje de gehele dag afgesloten.

In de periode van 15 maart tot 15 juli is het broedseizoen en mag er in principe niet gekapt en gesnoeid worden. Alleen in uitzonderlijke situaties kan hiervan worden afgeweken. Bijvoorbeeld als er sprake is van een veiligheidsrisico voor de omgeving. En dan alleen als er geen broedende vogels aanwezig zijn in te kappen boom en naastgelegen bomen. Na inspectie op 19 april is gebleken dat er geen vogelnesten in de dode boom en directe omgeving aanwezig zijn. Dit maakt de voorgestelde noodkap tijdens broedseizoen mogelijk.