Nieuwjaarstoespraak burgemeester Molkenboer

'Gun elkaar wat ruimte. Ruimte voor het gezichtspunt van de ander.' Deze wens sprak Victor Molkenboer uit tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente.

‘Vrijheid is een groot goed. In 2020 vieren we 75 jaar bevrijding. Sindsdien is het hier vrede. Als je om je heen kijkt, zou je dat soms niet zeggen. We zitten elkaar af en toe flink in de weg. En terwijl we meer ruimte claimen voor onszelf, ontstaat wrijving met de ander. Dit zien we overal terug. Op individueel, nationaal en internationaal niveau.’

‘Ruimte voor het gezichtspunt van  de ander – in gesprek met elkaar gaan - en onderlinge betrokkenheid. Niet het eigen gelijk centraal stellen. Samen de verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en de vraagstukken van de toekomst.’

Victor Molkenboer blikte terug naar 2019 en vooruit naar het komende jaar, waarin de gemeente bij alle belangrijke besluiten die er genomen worden ruimte wil geven aan de inbreng van inwoners. Daarbij ging het over de bestemming van het buitengebied, extra ruimte voor bedrijven, de brug over de oude Rijn en de zoektocht naar extra gelden om hoge kosten van het sociaal domein op te vangen.

Elkaar ruimte gunnen geldt ook de inwoners van Woerden onderling. De gemeente als scheidsrechter zou dan minder nodig zijn, zoals dat het afgelopen jaar wel het geval was bij de klokken van de Bonaventurakerk, de waslijn langs de Singel en zwemmende jongeren bij mooi weer.  

‘Nu ben ik voorstander van meer blauw op straat en een fan van de rechtsstaat maar soms weet ik het niet; zijn mensen nu minder tolerant of voelen ze zich niet bij machte zelf iets te doen? Ik ben vooral fan van inwoners die zelf in gesprek gaan en kijken waar gemeenschappelijk belang ligt. Mensen, die elkaar wat ruimte geven. Compromissen sluiten is ook een beetje inschikken. Daar wordt iedereen beter van. En dat geldt ook voor de Pietendiscussie. Woerden wil een inclusieve samenleving zijn. Iedereen telt mee. Geef elkaar de ruimte! Allemaal een goed 2020!’

Victor Molkenboer, burgemeester Woerden