Nieuwe stappen voor Hof van Harmelen

 Hof van Harmelen

Deze week worden er belangrijke stappen gezet op weg naar woningbouw in het project Hof van Harmelen.

De ontwikkelaars Tetteroo Bouw en Projectontwikkeling en Bunnik Projekten willen hier maximaal 96 woningen bouwen in twee fases. Deze week is de exploitatieovereenkomst getekend en komt het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage. Graag nodigen wij u uit voor een inloopavond op afspraak op dinsdag 7 juli.

Gevarieerde wijk

De Hof van Harmelen is het gebied tussen de Ambachtsheerelaan, de Tuinderij en de Meerkoet in Harmelen. Hier komt een gevarieerde wijk met een mix aan woningtypen: starterswoningen, seniorenwoningen, rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen. 25% van deze woningen valt in de categorie 'goedkope koopwoning', zoals ook afgesproken in de Woonvisie 2015-2020.

De wijk krijgt een dorps karakter, waarbij beleefbaar water en groen een belangrijke rol spelen. Daarbij wordt ook rekening gehouden met een veranderend klimaat. Alle woningen worden aardgasvrij en er wordt gestreefd naar een lagere epc-norm voor de woningen. De autotoegang tot de wijk moet deels gaan lopen via de Tuinderij en deels via de Ambachtsheerelaan. Zo wordt de verkeersbelasting in de buurt verdeeld. Verder komen er goede fiets- en voetgangersverbindingen.

Bestemmingsplan

Het voorontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan liggen van 25 juni tot en met 22 juli ter inzage. Meer informatie over het bestemmingsplan en hoe u hierop kunt reageren, is te lezen in de Woerdense Courant van 24 juni 2020 en vanaf 25 juni op www.woerden.nl. Wilt u de stukken op papier inzien, dan kunt u in de genoemde periode telefonisch contact opnemen via het algemene telefoonnummer 14 0348.

Inloopavond op afspraak

Op dinsdag 7 juli is er van 17.00 tot 22.00 uur een inloopavond in het Trefpunt, Iepenlaan 2, Harmelen. Let op: vanwege de coronamaatregelen is deze inloopavond alléén op afspraak! In een tijdvak van 20 minuten kunt u dan het voorontwerpbestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en het inrichtingsplan bekijken, hier vragen over stellen en een reactie geven. Er is tijdens de inloopavond géén verkoopinformatie beschikbaar over de toekomstige woningen.

Voor aanmelding stuurt u een e-mail naar hofvanharmelen@woerden.nl. U kunt daarbij aangeven welk tijdstip uw voorkeur heeft. U ontvangt dan van ons een bevestiging met het tijdstip waarop u bent ingedeeld. Mocht het u niet lukken om de afspraak in te plannen, dan kunt u ook bellen via ons algemene telefoonnummer 14 0348. Kom alleen als u geen gezondheidsklachten heeft!

Interesse in woningen?

Heeft u interesse in een woning, kijkt u dan op www.bunnik-projekten.nl & www.tetteroo.nl.