Minisymposium ‘Laat niemand in eenzaamheid leven’

Thuis in Welzijn organiseert op 13 mei het minisymposium 'Laat niemand in eenzaamheid leven'. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen. Tijdens dit symposium komt u alles te weten over het Thuishuisconcept, een succesvolle aanpak om eenzaamheid te voorkomen.

Thuishuis

Voorafgaand aan het minisymposium kunt u het Thuishuis in Woerden te bezoeken. Het concept van het Thuishuis omvat een soort studentenhuis voor alleenstaande ouderen met een smalle beurs én het Thuisbezoek om alleenstaande ouderen een steuntje in de rug te geven. Het Thuishuis past bij de huidige tijd: mensen zo lang mogelijk zelf de regie over hun eigen leven te laten houden. De bewoners van een Thuishuis geven ook aan niet meer eenzaam te zijn; zij voelen zich weer thuis.

Programma en aanmelden

Het minisymposium vindt plaats op maandag 13 mei 2019 van 14.00-17.00 in het gemeentehuis (Blekerijlaan 14, 3447 GV Woerden).

Het programma kunt u vinden op www.thuishuis.org. U kunt zich voor de middag aanmelden door een e-mail te sturen naar info@thuisinwelzijn.nl onder vermelding van uw naam (en eventueel functie en organisatie). Geef ook aan of u een bezoek brengt aan alleen het minisymposium of ook een bezoek brengt aan het Thuishuis.