Meer flexibele busverbindingen

 Bushalte SyntusFlex

Na een succesvol eerste proefjaar met flexibele busverbindingen in Woerden en Linschoten heeft vervoerder Syntus de proef met SyntusFlex verder uitgebreid. De eerste cijfers zijn positief.

Sinds half december 2019 rijden de flexibele 8-persoonsbussen dagelijks van 08:30 uur tot middernacht. Ook zijn haltes toegevoegd, waardoor meer plekken in de gemeente met het openbaar vervoer bereikbaar zijn. De reguliere lijn 2 is vervallen.

2.700 reizigers

Dankzij SyntusFlex is het busvervoer naar verschillende haltes in Woerden en Linschoten gegarandeerd. Ook op tijdstippen dat niet zo veel mensen gebruikmaken van de bus. De eerste gebruikscijfers van de uitgebreide proef zijn positief. In de periode 15 december – 13 januari zijn er ruim 2.300 ritten geweest met SyntusFlex en zijn er ruim 2.700 reizigers vervoerd. Zo'n 1.100 reizigers reisden vanaf het station en zo'n 1.200 reizigers hadden het station als bestemming. Daarnaast blijkt SyntusFlex ook in een sociale behoefte te voorzien: met name in de avonduren is er OV-gebruik van wijk naar wijk. Door het toevoegen van een halte ter hoogte van de Rabobank aan de Oostzee is ook de Cattenbroekerplas nu met het openbaar vervoer bereikbaar. Omdat de betaalmogelijkheden in de bus zijn uitgebreid, is het vervoer met SyntusFlex gebruiksvriendelijker geworden.

Verbeterpunten

Naast positieve cijfers zijn er ook verbeterpunten. Zo wordt ingevoerd dat reizigers de reis bij het reserveren van de bus via de app met iDeal kunnen betalen. Daarnaast is het binnenkort mogelijk dat de chauffeur ter plaatse een rit boekt wanneer er een reiziger bij de halte staat die zelf niet geboekt heeft. Syntus werkt er verder aan dat verschillende reisapps de informatie over de flexibele bussen zo snel mogelijk goed weergeven.

SyntusFlex

SyntusFlex rijdt niet volgens een vaste route of dienstregeling, maar via de snelste route van de ene halte naar de andere halte, van elke willekeurige plek naar een andere willekeurige plek. De route wordt bepaald op basis van de bestelde ritten door reizigers. Zij moeten de bus minimaal een half uur voor vertrek reserveren via de app, de website of telefonisch. Sinds 15 december moet dat ook bij het station, zodat de bussen effectiever kunnen worden ingezet. Reizigers die gebruikmaakten van lijn 2 moeten nu ook SyntusFlex gebruiken.

Aandacht voor verbetering

Het busvervoer valt onder verantwoordelijkheid van de provincie. Maar goed openbaar vervoer is ook voor de gemeente van groot belang. Wethouder Arjan Noorthoek (verkeer & vervoer): "Wij vinden het heel belangrijk dat mensen de verschillende plekken in de gemeente goed kunnen bereiken met het openbaar vervoer. Met SyntusFlex lijkt dat nu beter geregeld. De cijfers zijn positief, maar kritische geluiden zijn er ook. Die monitoren wij en bespreken we waar nodig met Syntus en de provincie."