Maatregelen fietspad Defensie-eiland

 Fietspad Defensie-eiland

Er komen maatregelen om de veiligheid op het fietspad over het Defensie-eiland te verbeteren.

De fietsroute over het Defensie-eiland is een geliefde route, maar zorgt ook voor de nodige hoofdbrekens. Het fietspad loopt dwars over een bouwterrein, wat zowel voor de fietsers als voor de bouwer momenteel veel hinder oplevert en leidt tot zorgen over de veiligheid. Door de huidige werkzaamheden is het fietspad versmald en de situatie onoverzichtelijk geworden. Borden die aangeven dat fietsers moeten afstappen, hebben weinig effect. De komende periode worden er extra maatregelen getroffen om de fietser nog meer te attenderen op de situatie. Daarover lopen momenteel gesprekken tussen de gemeente, de ontwikkelaar en de nutsbedrijven die aan het werk zijn.

Afhankelijk van de weersomstandigheden zal in februari/maart 2019 de definitieve bestrating worden aangelegd op dit deel van het Defensie-eiland en zal ook dit deel van het fietspad definitief worden ingericht. Begin 2019 volgt meer informatie over wat dit precies betekent voor het fietsverkeer tijdens de werkzaamheden.