Kleine verkeersmaatregelen voor meer veiligheid

Kleine verkeersmaatregelen voor meer veiligheid

De gemeente Woerden voert dit jaar diverse kleine maatregelen uit om verkeerssituaties veiliger of duidelijker te maken zonder dat er een grote herinrichting aan te pas komt.

Hiervoor was in 2019 een bedrag van € 200.000,-- beschikbaar. Zo is bijvoorbeeld de fietsoversteek bij de rotonde Steinhagenseweg/Beneluxlaan verduidelijkt en is er een zebrapad gekomen bij winkelcentrum Tournoysveld. De komende maanden volgen meer kleine verbeteringen in het verkeer.

Wethouder Arjan Noorthoek (verkeer): "Liefst zouden we alle problematische verkeerssituaties aanpakken, helaas hebben we daar het geld niet voor. Maar soms kan een kleine en relatief goedkope ingreep toch veel verbetering geven voor een grote groep inwoners. Dat kan ook een minder zichtbare maatregel zijn, waarbij de situatie aanzienlijk verbetert."

Dit jaar in de planning

Nog dit jaar worden de kruispunten Polderbaan/'t Spaarne en Voltaweg/fietspad Boerendijk aangepast. Ook komen er twee passeerstroken op de Hazekade, extra fietsbeugels ('fietsnietjes') in de Havenstraat en de Nieuwstraat en een vak voor linksafslaand fietsverkeer dat van het station richting Singel wil net voor de Mandelabrug. Aansluitend aan de werkzaamheden bij de Hollandbaan/Waardsebaan wordt begin volgend jaar ook het kruispunt Waardsebaan/Stromenlaan verbeterd.

Wat is er al gedaan?

Naast de al genoemde maatregelen zijn afgelopen maanden ook de fietsoversteek Harmelerwaard ter hoogte van 't Scheepje aangepast, een extra laad- en losplaats in de Rijnstraat gerealiseerd, een schoolzone in Kamerik aangebracht, de bocht in de Leidsestraatweg bij de Pannenbakkerij verduidelijkt en de parkeersituatie bij de Coop in Harmelen verbeterd.