Inwoners met geldproblemen vroegtijdig in beeld

 kaart

Op 14 oktober sloten Groen West, VGZ, Vitens, Zorg en Zekerheid, Menzis , Achmea en de gemeente Woerden het Convenant Vroegsignalering. Het convenant geeft hen de mogelijkheid om achterstanden in betaling en geldproblemen in een vroeg stadium te signaleren. Inwoners die ondersteuning willen, krijgen vervolgens snel en laagdrempelig hulp aangeboden.

“Door het sluiten van het Convenant Vroegsignalering kunnen we eerder hulp bieden. Bij schulden, betaalachterstanden en bij andere problemen waardoor schulden ontstaan. Ook bereiken we nu mensen die (nog) niet weten waar of hoe ze hulp kunnen krijgen. Kortom: financieel en maatschappelijk een positieve opbrengst”, aldus Tymon de Weger.

Vroegsignalering

De gemeente heeft via het convenant afspraken gemaakt met woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers, de waterleidingmaatschappij en de gemeentelijke belastingen. Zijn deze vaste lasten niet betaald, dan krijgt de gemeente een signaal. Bij twee of meer betaalachterstanden kan het zijn dat iemand het lastig vindt om de geldzaken op orde te houden. Medewerkers van WoerdenWijzer gaan dan bij inwoners langs. Als de inwoner dat wil, gaan ze met elkaar in gesprek over geldzaken. Maar ook andere problemen kunnen worden besproken. Bijvoorbeeld dat iemand de geldzaken regelen vergeet of dit moeilijk vindt of dat er te weinig inkomen is om alles te betalen. De medewerkers van WoerdenWijzer helpen om oplossingen te vinden. Op deze manier helpt de gemeente mensen die hulp bij het oplossen van hun schulden willen, maar het nog niet durven vragen of niet weten waar ze hulp kunnen krijgen

Waar hulp zoeken

Mensen met geldproblemen of schulden zoeken vaak te laat hulp. Ze weten niet waar ze hulp kunnen krijgen of ze schamen zich. De gemeente biedt via WoerdenWijzer ondersteuning bij geldzaken. Want hoe eerder je hulp zoekt, hoe sneller je van de schulden af bent. Meer informatie is te vinden op www.woerdenwijzer.nl of bel 0348 428 600.