Intentieovereenkomst uitbreiding winkelcentrum

 Onderzoek uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen

Er komt een haalbaarheidsonderzoek naar mogelijke uitbreiding van het winkelcentrum Snel en Polanen. SPF Beheer (namens de eigenaar van het winkelcentrum) en de gemeente Woerden hebben daarvoor op 5 november een intentieovereenkomst gesloten.

Zij willen nagaan of de komst van een extra supermarkt haalbaar is, in combinatie met zo'n 100 (betaalbare) huurwoningen en een parkeergarage. Een bestemmingsplan om deze uitbreiding mogelijk te maken, is in voorbereiding.

Plan voorziet in behoefte

Wethouder Tymon de Weger (ruimtelijke ontwikkeling/wonen): "In de nieuwe woonwijk Snellerpoort komen zo'n 800 woningen. Daardoor zal de behoefte aan (winkel)voorzieningen in de wijk toenemen. We onderzoeken daarom samen met SPF Beheer of uitbreiding haalbaar is. Dat heeft ook voordelen voor de overige wijkbewoners. Ook zij zijn gebaat bij een extra supermarkt, betere parkeergelegenheid en een mooi winkelplein. Bovendien is er in Woerden een grote wachtlijst voor betaalbare huurwoningen, die ook onderdeel zijn van dit plan. Wij werken dan ook van harte aan dit onderzoek mee."

Ad Heeman (manager acquisitie SPF Beheer): "SPF Beheer wil graag meer betaalbare huurwoningen in Woerden bouwen. Daarnaast willen we het winkelcentrum klaarmaken voor de toekomst en de inwoners van Snel & Polanen een centrum met compleet aanbod aan winkels bieden. Ook gaan we kijken of we het parkeren beter kunnen maken. We gaan graag snel aan de slag met de gemeente Woerden."

Nieuw bestemmingsplan

Om de uitbreiding mogelijk te maken, is er een nieuw voorontwerp bestemmingsplan opgesteld. Dit komt naar verwachting eind dit jaar ter inzage. Ook zal dan het bestemmingsplan voor het woongedeelte van Snellerpoort in procedure gaan. De gemeente is voornemens om dan een inloopavond te organiseren waarbij er gelegenheid is om een reactie te geven. Meer informatie hierover volgt later dit jaar.

Stedenbouwkundig plan

Voorafgaand aan de inloopavond over de bestemmingsplannen wordt er op 7 november een toelichting gegeven aan de gemeenteraad op het stedenbouwkundig plan voor Snellerpoort. In dit plan is te lezen hoe de wijk er in grote lijnen uit komt te zien. Deze openbare bijeenkomst is in de raadzaal van het gemeentehuis (Blekerijlaan 14) en begint om 21.00 uur.
Op 12 november wordt het stedenbouwkundig plan voor Snellerpoort ook toegelicht aan de bewoners van Snel & Polanen tijdens de vergadering van het wijkplatform. Deze bijeenkomst is vanaf 20.00 uur in het Baken, Beneluxlaan 3, Woerden.