Inloopavond De Wilgenhof Kamerik

Aan de Knotwilgenlaan in Kamerik komen nieuwe woningen. Om de woningbouw mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden aangepast. Op woensdag 15 januari organiseren wij hierover een inloopavond.

Aan de zuidkant van de Knotwilgenlaan in Kamerik komen 10 levensloopbestendige woningen en daarnaast komen er later dit jaar twee vrije kavels in de verkoop. Om de woningbouw mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden aangepast. Hiervoor wordt een uitwerkingsplan opgesteld. Graag nodigen wij u uit voor een inloopavond hierover op woensdag 15 januari van 17.30 - 19.30 uur in De Schulenburch, Overstek 2, Kamerik.

Wat kunt u verwachten?

U kunt het ontwerp uitwerkingsplan inzien en het ontwerp van de 10 levensloopbestendige woningen bekijken. Deze worden ontwikkeld in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Op dit moment zijn 8 van de 10 woningen gereserveerd, 2 woningen zijn nog beschikbaar. Verder willen wij u informeren over de planning van de inrichting van de openbare ruimte, zoals de algemene parkeerplaatsen. Er is ook alle gelegenheid om vragen te stellen. U kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt.

Let op: er is nog géén verkoopinformatie aanwezig over de twee gemeentelijke vrije kavels. Het gaat nu alleen over het bestemmingsplan.

Inzien en reactie

Het ontwerp uitwerkingsplan komt half januari ter inzage. Een publicatie daarover volgt dan onder andere op de gemeentepagina in de Woerdense Courant. Daar leest u ook hoe u een zienswijze kunt indienen.