Inleveren bouw- en sloopafval op Milieustraat wordt goedkoper

Per 1 augustus is het tarief voor het inleveren van bouw- en sloopafval bij de Milieustraat van € 60,00 naar € 40,00 per kuub (m3) gedaald. Tegelijkertijd is er een einde gekomen aan het gratis aanbieden van maximaal een kwart kuub bouw- en sloopafval per bezoek.

Service blijft behouden

De gemeente is wettelijk niet verplicht om bouw- en sloopafval in te nemen en te verwerken maar wil deze service wel graag blijven aanbieden aan inwoners. De verwerkingskosten van dit type afval zijn echter hoog en stijgen jaarlijks. 'De inkomsten uit het aanbieden van bouw- en sloopafval dekten vorig jaar nog geen kwart van de kosten voor het afvoeren en verwerken ervan. We willen de afvalstoffenheffing voor alle inwoners niet meer extra belasten met deze kosten van een relatief kleine groep inwoners.'

Duidelijkheid

Per 1 augustus 2019 kunnen inwoners dus ook een kleine hoeveelheid bouw- en sloopafval niet meer gratis aanbieden bij de Milieustraat. 'Het was voor veel bezoekers onduidelijk hoe dit nu werkte: mocht dit bijvoorbeeld maar een keer per jaar of meerdere keren? Nu is het voor iedereen duidelijk want je betaalt altijd een vast bedrag (€ 10,00) per kwart kuub, ongeacht de hoeveelheid.'

 

Hier vindt u het overzicht van wat onder bouw- en sloopafval valt.