Informatiebijeenkomst Brug Woerden-West

Afgelopen maanden hebben veel mensen hard gewerkt aan het onderzoek Brug Woerden-West. Het betreft een nieuwe brug over de Oude Rijn tussen Rietveld en Hollandbaan. Deze moet de verkeersdrukte op de route Rembrandtlaan – Jozef Israëlslaan – Boerendijk verminderen en het verkeersnetwerk robuuster maken.

De conceptrapportage is nu klaar. Graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst.

 

Waar? Kalsbeekcollege Schilderspark, Jozef Israëlslaan 56, Woerden
Wanneer? Woensdag 9 oktober
Hoe laat? Inloop vanaf 19.00 uur, start bijeenkomst 19.30 uur
Aanmelden? Graag aanmelden via www.brugwoerdenwest.nl

Wat kunt u verwachten?

Deze avond presenteert het projectteam de onderzoeksresultaten en lichten de participatiegroepen hun eigen advies toe. Ook u kunt reageren op de rapportage. De adviezen en uw reactie maken deel uit van de besluitvorming door college en gemeenteraad die ná 9 oktober van start gaat. Raadsleden zijn deze avond uitgenodigd als toehoorder.

Wat is er onderzocht?

Het onderzoek begon met de Gildenbrug en de Rietveldbrug als mogelijke brugverbindingen. Vervolgens zijn twee nieuwe alternatieven aangedragen: de Rietveldbrug-West en de Rembrandtbrug. Omdat de Rembrandtbrug later is ingediend en meer uitwerking vraagt, is deze alleen op hoofdlijnen onderzocht. Ook is nog nauwelijks met de omgeving gesproken. Mocht de gemeenteraad dit alternatief verder willen uitwerken, dan zullen buurtbewoners en ondernemers hier nauw bij worden betrokken.

Waar vindt u de rapportage?

De conceptrapportage vindt u op www.brugwoerdenwest.nl.