Groenwerkzaamheden Hogewal en Torenwal

In de week van 23 maart worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de waterkering van de Hogewal en Torenwal.

Inmiddels is ruim driekwart van de oude doorgerotte beschoeiing van de Singel vervangen door een duurzame nieuwe beschoeiing en zijn er natuurvriendelijke oevers aangelegd met eendentrapjes en eendeneilanden.

Afzakking aardewal
Na beoordeling van de waterkering van de Hogewal en de Torenwal is gebleken dat ook hier sprake is van een doorgerotte beschoeiing. Daarnaast zakken de bomen de Singel in en trekken ze de aardewal mee, wat nadelige gevolgen heeft voor het gebied nabij het talud en de achterliggende begraafplaats. Om de kering te kunnen versterken, is het noodzakelijk om onderaan het talud op het noordoostelijk punt van de RK begraafplaats een viertal bomen te verwijderen zodat deze niet nog meer schade aanrichten aan de aardewal. Hierna zal de aannemer de nieuwe beschoeiing aan brengen. De werkzaamheden starten in de week van 23 maart. Hierbij is doorgang van de Hogewal en Torenwal gewoon mogelijk.