Gezocht: Bewonersinitiatieven voor vergroenen van de wijk

 Fiets met bloemetjes

De gemeente Woerden heeft budget beschikbaar voor inwoners die hun wijk willen vergroenen. Met het vergroenen van de wijk, zorgen we er namelijk met elkaar voor dat Woerden minder kans heeft op wateroverlast, minder heet wordt en nog aantrekkelijker om te leven.

Acties 2021

In 2021 zijn verschillende bewonersinitiatieven met succes uitgevoerd. In Bloemenkwartier zijn meer dan 200 tegels gewipt en vervangen voor groen. In Waterrijk zijn zo’n 25 geveltuintjes aangelegd. Ook voor 2022 wil de gemeente inwoners (financieel) ondersteunen wanneer zij een idee hebben om hun wijk te vergroenen.

Welke acties?

De initiatieven die de gemeente kan ondersteunen, moeten te maken hebben met het vergroenen van de tuin. Voorbeelden zijn: tegel eruit, plant erin en het afkoppelen van de regenpijp. Voor acties in de openbare ruimte, zoals het aanleggen van geveltuintjes en vergroenen van een pleintje, moet eerst gekeken worden of dit kan. Voor alle initiatieven gaan we eerst met elkaar kijken wat de bedoeling is, wat er kan en hoe we dat gaan organiseren. De gemeente ondersteunt daarin financieel, maar ook organisatorisch en helpt bij de communicatie.

Aanmelden

Heeft u een goed idee om uw wijk of buurt te vergroenen? Stuur dan een email met uw gegevens en idee naar klimaatbestendig@woerden.nl