Gezamenlijk plan voor Harmelen

 ondertekening gezamenlijk plan harmelen

De bestuurders van Kwakkenbos Projecten BV, tennisvereniging Triaq, CPO Amaliahof, KMN Kind&Co en de gemeente Woerden hebben op 5 april 2019 hun samenwerking onderstreept met een intentieverklaring.

De afspraken betreffen de bouw van 17 woningen op de Willem Alexanderlaan, de verhuizing van Nijntje Pluis naar een nieuw te realiseren gebouw op tennispark Triaq, de verduurzaming van het bestaande clubhuis en de aanleg van een beweegpark. De plannen worden in 2019 voorbereid zodat in 2020 de schop de grond in kan.

Oorspronkelijke plannen

In 2016 hebben de zelfbouwers van CPO Amaliahof een plan gemaakt voor 7 levensloopbestendige woningen op de plek van de voormalige Fonteinschool aan de Willem Alexanderlaan 2. Vrijwel gelijktijdig sloot Kwakkenbos Projecten BV met de gemeente Woerden een overeenkomst voor de bouw van 9 patiowoningen op de zwembadlocatie aan de Willem Alexanderlaan 6. Parallel ontwikkelde Triaq al plannen voor een breder gebruik van hun tennispark en energiebesparende maatregelen voor hun clubgebouw, waar ook KMN Kind&Co een ruimte huurt voor twee groepen. De hoofdvestiging Nijntje Pluis bevindt zich tussen beide bouwplannen op de Willem Alexanderlaan in.

Motie gemeenteraad

Gesteund door een motie van de gemeenteraad uit mei 2017 hebben de firma Kwakkenbos en CPO Amaliahof hun plannen gewijzigd en is KMN Kind&Co bereid gevonden mee te werken aan een verhuizing naar het tennispark zodat hun locatie vrijkomt. Daarmee ontstond de mogelijkheid voor een integraal plan op de Willem Alexanderlaan 4 en 6 dat ook meer woningen omvat. Op het tennispark wordt door het beweegpark een impuls gegeven aan sport en bewegen voor een bredere doelgroep. De samenwerking tussen partijen maakte een integrale aanpak mogelijk van plannen die letterlijk en figuurlijk naast elkaar tot stand kwamen en nu elkaar versterken.

Reacties betrokken partijen

Wethouder de Weger is verheugd over de samenwerking: "Het integrale plan is stedenbouwkundig een mooi geheel en maakt ook de bouw van sociale huurwoningen op de Willem Alexanderlaan 2 mogelijk." Ruud Bos en Marc Jongepier van Triaq zijn blij dat ze Nijntje Pluis als buurman en gebruiker van hun faciliteiten kunnen verwelkomen. "De isolatie van ons clubhuis is een lang gekoesterde wens. Met de inzet van deze partijen en onze vrijwilligers staan de werkzaamheden voor 2020 op de planning." Ook de CPO-groep is enthousiast. Alle leden zijn al jaren inwoners van Harmelen. Voorzitter Ton de Wekker: "Wij zijn al in 2016 gestart. We gaan weliswaar terug van zeven naar zes woningen maar er ligt nu tenminste een plan waarmee we vooruit kunnen." Michel Kwakkenbos is trots dat hij als ontwikkelende bouwer samen met architecten uit het dorp zo'n grote bijdrage aan het plan kan leveren. "Ontwerp en materiaalgebruik zijn uitgekiend en worden optimaal op de woonwensen van de gebruikers afgestemd. Dat geldt voor de kopers van onze 11 patiowoningen en voor de kinderen in het nieuw te realiseren kinderdagverblijf op de Triaq locatie." Bertus Koot van KMN Kind&Co is als laatste bij de plannen betrokken maar vervult een cruciale rol. "Onze organisatie is verankerd in de samenleving. Toen wij het verzoek om medewerking kregen hebben we ons team uit Harmelen in stelling gebracht. We laten een mooie plek op de Willem Alexanderlaan achter maar zitten op de Groenendaal in een nieuw gebouw dichter bij onze doelgroep en hebben daarnaast de beschikking over een moderne sportaccommodatie."