Gemeenteraadsverkiezingen

 stempas

Stemmen op 21 maart 2018

Op 21 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Daarnaast vindt deze dag ook het referendum plaats over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Om uw stem uit te kunnen brengen, heeft u een stempas nodig. Deze wordt uiterlijk 8 maart 2018 bezorgd op het adres waar u op 5 februari 2018 staat ingeschreven bij de gemeente.

Wie mogen stemmen

Tijdens het referendum mogen inwoners van Woerden van 18 jaar en ouder stemmen. Ook moet u de Nederlandse nationaliteit hebben,
niet uitgesloten zijn van stemrecht en op 5 februari 2018 in Woerden ingeschreven staan.

Waar kan ik stemmen?

Op uw stempas staat het adres stembureau het dichtst bij u in de buurt, maar u kunt met de stempas in elk stembureau binnen de
gemeente Woerden uw stem uitbrengen.

Stempas kwijt of beschadigd

Bent u uw stempas kwijt of is deze beschadigd? Dan is het mogelijk een vervangende stempas persoonlijk aan te vragen tot uiterlijk 20 maart 2018, 12.00 uur.

Iemand anders voor u laten stemmen

Als u zelf niet in gelegenheid bent om uw stem uit te brengen dan kunt u iemand anders machtigen om voor u een stem uit te brengen. Een volmacht en kiezerspas kunt u schriftelijk aanvragen tot en met 16 maart 2018. Op woerden.nl/verkiezingen-en-referenda vindt u de formulieren voor machtiging, vervangende stempas, kiezerspas en de lijst met stembureaus.