Gemeente Woerden blijft tegen plannen olie- en gaswinning

 Papekop

De mogelijkheid dat er olie- en gaswinning plaats gaat vinden onder gemeente Woerden blijft bestaan.

Persbericht - Vermilion heeft onlangs nogmaals aangegeven van plan te zijn voor 2030 uit het Papekopveld te gaan winnen. Veel inwoners van Woerden én de gemeente Woerden zijn tegen olie- en gaswinning onder Woerden. Het college zet zich dan ook in om Vermilion en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in te laten zien dat winning onder woonwijken geen goed idee is. Mogelijke risico’s zijn bijvoorbeeld bevingen waardoor schade aan gebouwen kan ontstaan. De gemeente zoekt continu afstemming met Stichting Laat Woerden Niet Zakken, buurgemeenten, de provincie en andere partners.

Woerden ligt boven het Papekopveld. Een olie- en gasveld dat tot de zogenaamde kleine velden behoort. De boorlocatie van dit veld ligt in buurgemeente Bodegraven-Reeuwijk (Zuid-Holland). Het veld zelf ligt grotendeels onder de wijk Molenvliet in Woerden. De gemeenteraad heeft zich in 2015 al uitgesproken tegen olie- en gaswinning. Gemeente Woerden heeft formeel alleen een adviserende rol in eventuele vergunningsaanvragen aan EZK.  Maar de gemeente wendt nu al zo veel mogelijk invloed aan om olie- en gaswinning tegen te gaan.

Uitstel van Vermilion is geen afstel

Vermilion heeft tot 2030 het recht om olie en gas te winnen uit Papekopveld, maar heeft nog niet alle benodigde vergunningen aangevraagd. Eén van de stappen die gezet moeten worden is het opstellen van een nieuw winningsplan. Dit is tot op heden niet gebeurd. Maar Vermilion heeft recentelijk nogmaals aangegeven dat ze wel van plan zijn om voor 2030 te gaan winnen uit het Papekopveld. De gemeente zet stappen om dit tegen te gaan.

Stappen tegen winning van olie en gas

Gemeente Woerden heeft in gesprek met Vermilion en het ministerie van EZK aangegeven tegen olie- en gaswinning uit het Papekopveld te zijn. Ook heeft het college bij een onderzoek rond aardwarmte aangegeven dat winning van olie of gas geen middel mag zijn om aardwarmte rendabel te maken. Daarnaast heeft het college aangegeven dat het tijd is om de mijnbouwwet om te vormen in de geest van de omgevingswet, waarbij een afweging van alle belangen voorop staat in plaats van de huidige focus op het planmatig en economisch uitnutten van de ondergrond.

De Woerdense gemeenteraad bespreekt op 26 september een voorstel waarin het standpunt wordt ingenomen dat er geen ruimte is voor olie- en gaswinning binnen de toekomstige energievoorziening in Woerden en de regio. Wethouder Tymon de Weger: ‘De landelijke overheid kan niet van inwoners verwachten om te investeren in maatregelen om van het gas af te gaan en diezelfde inwoners confronteren met gaswinning onder hun huis.’ Het college vindt het mede daarom ook belangrijk te laten zien dat er alternatieven zijn voor aardgas.

Vervolg

Gemeente Woerden blijft in overleg met buurgemeenten, de provincies Utrecht en Zuid-Holland, stichting Laat Woerden Niet Zakken en andere partners. In afstemming wordt er geïnventariseerd welke effecten en mogelijke gevolgen er verder onderzocht moeten worden.