Gemeente start proef om De Meije in de weekenden af te sluiten voor motoren

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk houdt dit seizoen, in overleg met de buurgemeentes Nieuwkoop en Woerden, een proef om motoren in het weekend te weren uit De Meije.

In De Meije kan het erg druk zijn. Vooral tijdens de mooie weekenden in het voorjaar en in de zomer zijn er steeds meer dagjesmensen te vinden. Motorrijders, fietsers, wielrenners, automobilisten en wandelaars genieten allemaal van de mooie route door De Meije. Dit leidt geregeld tot onoverzichtelijke en drukke verkeerssituaties. Vooral wandelaars en fietsers ervaren dit als onveilig. Daarnaast ondervinden bewoners van De Meije veel geluidsoverlast van, met name de grote groepen, motoren die met hun motorgeluid de leefomgeving verstoren.

Proefperiode
Het aankomende motorseizoen – vanaf medio april tot 1 oktober – wordt een tijdelijke geslotenverklaring van kracht op de Meije. Op zaterdag, zondag en feestdagen mogen er tussen 09.00 uur en 20.00 uur geen motoren meer rijden door De Meije. Deze periode geldt als proef en wordt gebruikt om de effecten van een geslotenverklaring voor motoren te kunnen vaststellen. Op verschillende momenten worden metingen verricht op alle invalswegen van De Meije. Ook worden klachten en meldingen geregistreerd, net als ongevallen, ervaringen van omwonenden, ervaringen van motorrijders en van andere weggebruikers. Dit bij elkaar gaat inzicht geven in de beleving en ervaringen met de geslotenverklaring tijdens dit motorseizoen.

Op basis van deze informatie wordt in overleg met de buurgemeenten, bewoners en andere belanghebbenden gekeken of een gesloten verklaring volgend jaar al dan niet definitief ingesteld kan worden.