Geef uw mening over het beleidsplan Gemeentelijk Water en Klimaatbestendig

 water in Woerden

Afgelopen week stelde het college het concept beleidsplan Gemeentelijk Water en Klimaatbestendig 2022 - 2027 (GWK) vast. ‘Robuust gemeentelijk water en klimaatbestendig in 2050’ is de rode draad in dit plan. Tot 8 juli kunnen inwoners van Woerden reageren. Wat vinden zij van dit plan en de keuzes die daarin gemaakt worden?

Na het meenemen van de reacties wordt het plan definitief. Daarna neemt de gemeenteraad hier een beslissing over.

‘Droge voeten en schoon water’

Een keer in de vijf jaar stelt de gemeente een beleidsplan voor gemeentelijk water vast. Het is een wettelijke regel binnen de Wet Milieubeheer. Het plan is nu gecombineerd met beleid voor klimaatadaptatie. In het GWK staan de visie en keuzes die de gemeente maakt op:

 • afvalwater;
 • hemelwater en wateroverlast;
 • grondwater en droogte;
 • hittestress;
 • overstromingsrisico.

De volgende vijf jaar doet de gemeente haar best voor ‘robuust gemeentelijk water en klimaatbestendig in 2050´. Stappen die de gemeente hiervoor neemt zijn:

 • Verbeteren van het rioleringsbeheer, inzetten op het goedkopere renoveren van rioolbuizen en het verminderen van het lozen van afvalwater in de sloot tijdens hevige regenbuien.
 • Het laten weglopen en tijdelijk vasthouden van regenwater in de grond om:grondwater aan te vullen;
 • wateroverlast te voorkomen;
 • onnodige zuivering van verdund afvalwater te voorkomen.
 • Inwoners en bedrijven aan te moedigen op hun eigen terrein maatregelen te nemen tegen wateroverlast, droogte en hitte. Dit doet de gemeente door subsidie te geven voor bijvoorbeeld afkoppelen en groene daken.
 • Werken aan een waterbestendige gemeente 2050. Dat betekent dat er dan geen wateroverlast meer mag optreden bij regenbuien tot 70 mm/uur in bestaand gebied. Dat betekent geen schade aan gebouwen of ernstige verkeersbelemmering.
 • Maatregelen nemen om aantasting van houten funderingspalen door te lage grondwaterstanden flink te verminderen.
 • Verbetering van de waterkwaliteit in de sloot, zodat het water schoner wordt en er meer leven is.
 • Hittestress te verminderen door op slimme manieren bomen aan te planten in de openbare ruimte.

Inwoners aan zet

Het concept gemeentelijke waterplan is nu in te zien tot 8 juli a.s. Het concept is digitaal op te vragen via stadhuis@woerden.nl. Een papieren versie is in te zien op het gemeentehuis (zie de website voor openingstijden). Wethouder Ad de Regt roept inwoners op hun mening te geven: “We horen graag wat de Woerdenaren van het beleidsplan vinden, zijn er onderdelen die u mist of anders ziet? Laat het ons weten! Uw mening helpt ons verder!”

Na 8 juli worden de reacties verwerkt en als het kan het beleidsplan hierop aangepast. Dit aangepaste –definitieve- plan komt dan ter besluitvorming in de gemeenteraad.