Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Evaluatie Sociaal Domein

Loep

Met de Evaluatie Sociaal Domein wordt na twee jaar de balans opgemaakt.

Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor veel (extra) taken voor zorg en ondersteuning. Cijfers bevestigen dat het vanuit sociaal perspectief goed leven is in Woerden.

Daarnaast zijn 200 verhalen van inwoners opgetekend en is met 20 maatschappelijke organisaties gesproken. Over het algemeen slaagt Woerden erin om de gevraagde zorg en ondersteuning te leveren. Dat wordt moeilijker naar mate het om complexe problematiek gaat. Ook de samenwerking met andere partijen als FermWerk en Bureau leerplicht kan beter.

Het gaat goed in Woerden

Woerden is een goede gemeente om in te wonen. Dat staat in “De Staat Van Woerden”, een overzicht van alle onderzoeksgegevens over het sociaal domein. (zie ook website WoerdenWijzer.nl) In Woerden zijn we zelfstandiger dan in andere gemeenten. En het mooie is: dat doen we samen met onze familie, vrienden, kennissen en buren. We zijn ook financieel gezonder dan gemiddeld. In vergelijking met andere gemeenten hebben Woerdenaren vaker (betaald) werk en meer inkomen. Woerdenaren doen veel vrijwilligerswerk en zijn actiever dan elders. Ook geven minder inwoners aan dat ze eenzaam zijn.

Inwoners waarderen de hulp van de gemeente, maar er zijn ook verbeterpunten.

Woerden heeft als visie: mensen eerst! Dat betekent dat altijd de best passende vorm van zorg en ondersteuning gezocht wordt. Om te weten of dit lukt, heeft de gemeente aan onderzoekers gevraagd om inwoners te interviewen over hun ervaringen, en om met medewerkers en zo’n 20 maatschappelijke organisaties te praten. Dit leverde meer dan 200 verhalen van inwoners op. Het onderzoek wijst uit dat dit goed lukt voor mensen met relatief eenvoudige problemen, die duidelijk weten wat ze willen. Inwoners met meer ingewikkelde problemen die minder goed weten wat ze willen, zeggen dat de gemeente hen nog wat beter en langer kan helpen. Ook blijkt uit gegevens van zorgaanbieders dat de meeste inwoners voor zorg en ondersteuning nog naar de huisarts gaan in plaats van naar de gemeente. En moet de gemeente beter samenwerken met andere partijen zoals Bureau Leerplicht of FermWerk.

Woerden krijgt meer grip op de cijfers

Toen gemeenten in 2015 begonnen met de nieuwe taken was er nog veel onduidelijk. Het was voor zorgaanbieders soms onduidelijk onder welke gemeente hun cliënten vielen. Hierdoor was het voor gemeenten niet duidelijk om hoeveel inwoners het ging en wat de kosten waren. Die situatie is verbeterd, en gaat  in Woerden nog beter op orde komen zodat ook de raad sneller en beter wordt geïnformeerd.

Het college van b&w van de gemeente Woerden heeft voorgesteld om de aanbevelingen op een rijtje te zetten en de raad voor te stellen welke aanbevelingen dit college nog uitvoert en welke worden voorbereid voor de volgende raadsperiode na 21 maart 2018. De evaluatie wordt besproken in de Commissie Welzijn op 15 november 2017 en in de gemeenteraad op 30 november 2017.