Energie besparen met lespakket ‘Hoe energieslim ben jij?’

NME (Natuur- en MilieuEducatie) Woerden heeft samen met de gemeente een lespakket ontwikkeld over energie, om jonge bewoners van Woerden te betrekken bij de energietransitie. De Jan de Bakkerschool in Woerden is al aan de slag gegaan!

Vrijdag 4 juni hebben de leerlingen van groep 7 hun ideeën voor het besparen van energie gepresenteerd aan de klas. Dit hebben zij gedaan met het lespakket ‘Hoe energieslim ben jij?’. Dit lespakket helpt om jonge bewoners van Woerden te betrekken bij de energietransitie en na te laten denken over energie.

Hoe werkt het lespakket?

Het pakket bestaat uit drie lessen waarbij leerlingen, onder begeleiding van een gasdocent, eerst kennis maken met het onderwerp en samen in gesprek gaan. Ze denken na hoe ze thuis hun energiegebruik kunnen verminderen. Daarna worden de leerlingen uitgedaagd om zelf met ideeën te komen, in de vorm van een advies of iets wat ze maken.

Groep 7 is enthousiast aan de slag gegaan

Veel leerlingen richtten zich op een duurzaam huis: met zonnepanelen, zonneboiler en windmolentje. Eén huis was extra goed geïsoleerd. Volgens hun leverde dat huis meer energie op dan ze nodig hadden. Eén groepje had zich gericht op verlichting en op tips om minder energie te gebruiken en maakte hier een mooie folder voor. Anderen wilden de elektrische auto promoten. De leerlingen gaan zelf vooral letten op hun energiegebruik: lampen uit en opladers uit het stopcontact als ze niet gebruikt worden.

Het lespakket ook voor jouw school?

Het lespakket is beschikbaar voor alle basisscholen in de gemeente Woerden en aan te vragen via de website van de NME. Het pakket wordt als gastles aangeboden, maar kan ook door de leerkracht zelf gegeven worden.