Eerste keuzes voor toekomstig stationsgebied

 Station Woerden

Het Woerdense college heeft een voorkeursmodel vastgesteld voor het toekomstige stationsgebied.

Als het aan het college ligt, krijgen water en groen een belangrijke rol in de toekomstige ontwikkeling van het stationsgebied. Voetgangers en fietsers krijgen de ruimte, voor auto's is een kleinere rol weggelegd. Een spectaculaire verbrede onderdoorgang moet het noorden en zuiden van Woerden met elkaar verbinden tot één samenhangend geheel. Aan de totstandkoming van het voorkeursmodel ging een uitgebreid participatietraject vooraf. Het is nu aan de raad om over dit voorkeursmodel een besluit te nemen.

Basiskeuzes

Het voorkeursmodel bevat een aantal basiskeuzes, maar is nog vrij globaal. Wel is er één voorbeeld uitgewerkt van hoe het gebied eruit zou kunnen gaan zien. Het voorkeursmodel combineert het beste uit twee eerdere modellen: de Blauwe Poort waarin het water centraal stond en de Groene Poort met het groen als belangrijkste drager. Tijdens een werkatelier eind januari hebben ruim 130 belangstellenden hun opmerkingen en tips gegeven over deze twee modellen. Die reacties zijn verwerkt en hebben geleid tot het huidige voorkeursmodel met water én groen.
Filmpje met toelichting op het voorkeursmodel
PDF iconVoorkeursmodel ontwikkeling stationsgebied
PDF iconToelichting bouwstenen

Vier opgaven

Het stationsgebied kent vier belangrijke opgaven: ontrafelen, verbinden, uitnodigende entree en Woerdense maat. Het ontrafelen van de verkeersknoop bij het station is essentieel voor het succes van het gebied. In het voorkeursmodel staan langzaamverkeersroutes daarbij centraal. Op termijn zou zelfs de Polanertunnel kunnen worden afgesloten, op voorwaarde dat er wel elders een goede ontsluiting moet zijn gerealiseerd. Het stationsgebied kan dan echt een levendige entree worden met een eigen identiteit. Water en groen zijn daarbij van oudsher belangrijke, verbindende elementen.

Een verbrede onderdoorgang zorgt voor een betere noord-zuidverbinding. Hier zou ook een nieuw station kunnen komen, met rechtstreekse toegang tot de perrons en een centrale fietsenstalling onder het spoor. Langs de route zou dan plaats zijn voor commerciële ruimtes met koffie of een krantje. Het oude monumentale stationsgebouw zou in oude glorie kunnen worden hersteld en bijvoorbeeld dienst kunnen doen als grand café of vergaderlocatie. Ten zuiden van het station verbindt een nieuwe oost-westas Nieuw-Middelland met Snellerpoort. Voor het autoparkeren wordt gedacht aan parkeergarages.

Hoe nu verder?

Als de raad instemt met het voorkeursmodel, is het tijd voor de volgende stap: de stedenbouwkundige visie. Deze beschrijft hoe het stationsgebied er concreet uit kan komen te zien. Waar komen groen, water, wegen en fietspaden? Waar is ruimte voor parkeren? Waar is plek voor woningbouw, winkels of andere voorzieningen? Ook hierbij zullen bewoners en bedrijven worden betrokken, maar ook partners als Provincie Utrecht, NS en Prorail. Er wordt dan ook gekeken naar de fasering en financiële haalbaarheid. Naar verwachting is de stedenbouwkundige visie voor het stationsgebied in het najaar van 2020 klaar.

Nu keuzes maken voor straks

Wethouder Arjan Noorthoek (ontwikkeling stationsgebied): "Het is zaak om nu de juiste keuzes te maken, zodat straks alle ontwikkelingen in en om het stationsgebied goed op elkaar aansluiten. Dat biedt geweldige kansen. Daarvoor moet je wel verder kijken dan een paar jaar vooruit. Best lastig, maar dit voorkeursmodel is daarvoor een goede basis. Fijn dat zoveel mensen hieraan een bijdrage hebben geleverd! Ik zie nu al uit naar de volgende stap!"