Coronanieuws > steun voor cultuur in Woerden

 afbeelding evenement cultuurparkt 2020

De culturele sector heeft veel geleden onder de coronamaatregelen. Ook nu is het nog niet voorbij. Woerden ontvangt budget van het Rijk om de cultuur in onze stad te ondersteunen en – met het oog op de toekomst – te versterken. Hierdoor is extra financiering mogelijk.

Extra subsidie voor culturele amateurs en verenigingen

Veel van deze partijen hebben financiële schade ondervonden. Bijvoorbeeld omdat vaste lasten doorliepen en inkomsten terugvielen. Heeft uw organisatie hiermee te maken? Dan kunt u vanaf 1 september extra subsidie aanvragen. Het gaat om een bedrag van € 2.500,- per aanvrager. Voor deze subsidieregeling is € 30.000,- beschikbaar. Meer informatie op www.CultuurPlatformWoerden.nl

Garantstelling voor culturele evenementen en festivals

Organisaties nemen risico’s als zij de komende tijd een evenement of festival organiseren. De gemeente biedt een garantstelling tot max. € 15.000,- voor het geval het evenement niet kan doorgaan als gevolg van coronamaatregelen. Vanaf 1 september kan de garantstelling aangevraagd worden via info@CultuurPlatformWoerden.nl. Voor deze regeling is € 30.000,- beschikbaar.

(Semi-) professionele organisaties

De (semi-) professionele culturele organisaties kunnen plannen indienen voor noodzakelijke innovaties. Het gaat om een subsidie van max. € 20.000,-. Voor deze subsidieregeling is € 100.000,- beschikbaar. Vanaf 1 september kan een aanvraag worden ingediend via gemeentehuis@woerden.nl

Met het oog op de toekomst

Corona heeft veel duidelijk gemaakt. Zoals de behoefte aan meer ruimtes voor culturele activiteiten en de wens tot samenwerking, waarbij een cultuurmakelaar een belangrijke rol kan spelen. De gemeente gaat hierover in gesprek met mensen uit het culturele veld.