Coronanieuws > Overzicht steunpakketten

Sinds 1,5 jaar zijn er coronaregels. Soms met grote gevolgen voor het inkomen van mensen. Gelukkig zijn er regelingen voor bedrijven, voor zzp-ers en anderen die hierdoor economisch getroffen zijn. Alle regelingen vindt u hier op een rij.

Noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW)

De NOW vergoedt gedeeltelijk de loonkosten bij omzetverlies.

Coronakrediet en garanties

Diverse regelingen om als onderneming verder kunnen. O.a. het garantiefonds evenementen en de voucherkredietregelingen

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Voor ondernemingen met meer dan 30% omzetverlies.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Deze regeling is gericht op huishoudens. Wanneer het door de coronacrisis lastig is om de (woon)kosten te betalen.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

Ondersteuning voor levensonderhoud en een lening voor het bedrijf

NL leert door

Kosteloze (online) scholing en ontwikkeladviezen.

Belastinguitstel en betalingsregeling

Voor te veel ontvangen overheidssteun volgt een betalingsregeling

Time-Out-Arrangement

Bedoeld voor ondernemers in zwaar weer om faillissement te voorkomen. Nu inclusief  kredietregeling.

Aparte regelingen per sector

Voor sommige sectoren zijn aparte regelingen gemaakt. Dit geldt o.a. voor de sport, de land- en tuinbouw,  mobiliteitssectoren en de cultuur.

Aanvullend beleid

  • Begeleiding van werk(loosheid) naar nieuw werk door regionale mobiliteitsteams
  • Mogelijkheden tot om- of bijscholing
  • Extra inzet om armoede en problematische schulden tegen te gaan
  • Aanpak jeugdwerkloosheid

 

Voorwaarden en meer informatie over alle regelingen

www.rijksoverheid.nl/steunpakket

U kunt ook contact opnemen met:

Gemeente Woerden, afd. economische zaken https://www.woerden.nl/coronavirus tel: 14 0348

FermWerk: https://fermwerk.nl tel: 0348 497000

Het coronaloket van de Kamer van koophandel: https://www.kvk.nl/corona  tel 0800 2117