Coronanieuws > informatie over vaccinatie

Het vaccinatieprogramma is vorige week van start gegaan en duurt tot in het najaar. Het tijdpad van de Rijksoverheid laat zien wanneer verschillende groepen mensen gevaccineerd worden. Dit gebeurt op verschillende momenten, met verschillende vaccins en op verschillende locaties.

De GGD en ziekenhuizen zijn gestart met de zorgmedewerkers in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen, gehandicaptenzorg en acute zorg. Zij krijgen een uitnodiging van hun werkgever. Zzp-ers kunnen zich melden bij de werkgever waar zij nu werken. Kleine werkgevers kunnen contact opnemen met een van de grote koepels voor een informatiepakket: corona-vragen@actiz.nl , vaccinatie-informatie@zorgthuis.nl  of corona@vgn.nl. De overige zorgmedewerkers volgen in april. 

Vanaf februari zijn de bewoners van verpleeghuizen en huizen voor mensen met een  verstandelijke beperking aan de beurt. Dit gebeurt grotendeels door de instellingen zelf, soms met hulp van de huisarts. Dit geldt ook voor de bewoners en medewerkers van GGZ instellingen. Alle overige zorgmedewerkers worden vanaf april gevaccineerd.

Voor thuiswonenden geldt: 

  • met een medische indicatie, 18 tot 60 jaar, via de huisarts vanaf februari
  • zonder medische indicatie, 60 tot 75 jaar, via de GGD, vanaf maart
  • ouder dan 75 jaar en niet mobiele mensen boven de 60 jaar, via de huisarts, vanaf maart
  • zonder medische indicatie , 18 tot 60 jaar, via huisarts of GGD vanaf april/mei

Of alles precies gaat zoals gepland, is afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins. In Europa worden de vaccins gezamenlijk ingekocht en verdeeld over de verschillende landen. Op dit moment zijn pas 2 verschillende vaccins goedgekeurd. Tot iedereen gevaccineerd is blijft het belangrijk om de coronamaatregelen te blijven volgen. Hou daar rekening mee wanneer u (vakantie)plannen maakt.

Kijk op coronavaccinatie.nl voor meer informatie en antwoord op uw vragen. U vindt hier ook het uitgebreide schema (Flow-chart), waar deze tekst op is gebaseerd.

update na persconferentie 12 januari 19.00 uur: Minister de Jonge geeft aan eerder te beginnen met het vaccineren van ouderen. Vanaf 18 januari wordt gestart met het vaccineren van bewoners in enkele grotere verpleeghuizen en instellingen gehandicaptenzorg. Met het vaccineren van thuiswonende ouderen zal half februari gestart worden.

Een woordvoerder van de GGD heeft aangegeven dat het de bedoeling is dat ook in Woerden een vaccinatie locatie komt. De vraag is uitgezet bij de gemeente die op zoek is naar een locatie die voldoet aan de eisen van de GGD. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er in elke gemeente een vaccinatie locatie komt.