Boodschap burgemeester over corona

 Foto: Burgemeester Victor Molkenboer

Afgelopen week stond in de Woerdense Courant een boodschap van burgemeester Victor Molkenboer over corona: "De gemeente moet de maatregelen handhaven. Maar zonder u zijn we nergens." 

Victor Molkenboer:

Beste inwoners,
Zijn we terug bij af? De nieuwe maatregelen rond COVID geven dat gevoel. Er zijn meer dan 
16.000 besmettingen per dag, met de verwachting dat dit nog verder oploopt. Er is sprake van enorme druk op de zorg, van een zeer hoge ziekenhuisbezetting en steeds meer uitgestelde operaties. Dit maakt dat er helaas weer strengere maatregelen nodig zijn.
Opnieuw treffen de maatregelen diverse sectoren; in het bijzonder de horeca. Ik realiseer me wat dit weer voor veel ondernemers gaat betekenen. Ook onze inwoners krijgen opnieuw te maken met beperkingen en ongemak. Uiteraard leidt dit alles tot veel chagrijn!

Ondanks vaccinaties veel druk op de zorg

85% is gevaccineerd. Maar al bent u gevaccineerd, u kunt het virus nog steeds doorgeven. De groep niet-gevaccineerden is nog steeds groot, wat zorgt voor hoge druk op de ziekenhuiszorg. Ook kunt u zelf nog steeds ziek worden. Gelukkig is de kans wel kleiner dat u ernstig ziek wordt of in het ziekenhuis belandt. 
Aantal contacten moet omlaag en aantal gevaccineerden omhoog
Er zijn meer besmettingen thuis, maar die beginnen buiten. Maatregelen buiten zijn dus zo slecht nog niet. Verder laten mensen zich nog onvoldoende testen bij klachten. Ook dit draagt bij aan verspreiding. Wees wijs en laat u bij de GGD testen bij 
(verkoudheid) klachten. En bent u positief? Blijf thuis! Om de besmettingen naar beneden te krijgen, moet het aantal contacten fors omlaag. En het percentage gevaccineerden moet omhoog. Ik vraag u er nog eens goed over na te denken als u nog niet gevaccineerd bent. Ook al denkt u er anders over, respecteer elkaars standpunt. Ook dat is solidariteit.

Pas uw gedrag aan en volg de  adviezen op

Ik vraag u uw verantwoordelijkheid te nemen. Pas waar nodig uw gedrag aan, volg de adviezen op en houd u aan de maatregelen. Als we hierin allemaal zelf onze keuzes maken, komen we niet snel uit deze pandemie. U kunt discussiëren over de logica van de maatregelen, maar iédere maatregel zal tot discussie leiden. Uiteindelijk kiest het kabinet, op basis van de adviezen van het Outbreak Management Team van het RIVM (OMT), wat er moet gebeuren. Daarbij worden ze gecontroleerd door de Tweede Kamer. Naar mijn mening zal op de lange termijn de zorg versterkt moeten worden om beter om te gaan met pandemieën. Maar ook dit is een keuze die besproken moet worden in onze volksvertegenwoordiging. In de omstandigheden van nu moeten we met elkaar en in solidariteit er alles aan te doen om de pandemie onder controle (beheersbaar) te krijgen. Blijf elkaar respecteren en help elkaar waar dat kan.

Samen de schouders eronder 

De gemeente moet de maatregelen handhaven. Maar zonder u zijn we nergens. Bedenk dat we het doen in het belang van de gezondheidszorg en 
ter voorkoming van nog meer schade aan onze samenleving. De pandemie is onder ons en zal dit nog geruime tijd blijven. Samen de schouders er onder!
De nieuwste steunmaatregelen komen zo snel mogelijk op onze website. Kijk voor meer informatie op www.woerden.nl/coronavirus
Zie om naar elkaar en blijf gezond.