Bij vorst kan afval vastvriezen

Bij vorst kan het gebeuren dat GFT-afval vastvriest in uw minicontainer en dat de container daardoor niet helemaal geleegd kan worden.

Tips hoe u dit kunt voorkomen:

  • Leg een krant onderin
  • Gooi geen nat afval op de bodem
  • Stamp uw afval niet aan
  • Gebruik speciale biologisch afbreekbare GFT-zakken in uw container
  • Zet de container -als dat mogelijk is- op een niet al te koude plaats en uit de wind en zet de container pas op de inzameldag ’s morgens aan de weg
  • Vastgevroren afval kunt u met een spade losmaken van de containerwand. Gebruik echter geen zout of antivriesvloeistoffen: deze verstoren het composteringsproces

 

Heeft u nog geen minicontainer voor uw GFT-afval? Vraag er gratis eentje aan via www.woerden.nl>afval>container of bel naar 14 0348. Tip: Bewoners van hoogbouwlocaties delen vaak een groene bak met buren.