Bestrijding eikenprocessierups

De eikenprocessierups is weer gesignaleerd. De brandharen van deze rups kunnen hevige jeuk en geïrriteerde huid, ogen en luchtwegen veroorzaken bij mens en dier. Daarom zuigt de gemeente in juni en juli de rupsennesten weg uit eikenbomen.

Tennisbal

De eikenprocessierups is de rups van een nachtvlinder en dankt zijn naam aan het feit dat hij voornamelijk voorkomt in eikenbomen en 's nachts groepsgewijs – in processie – op zoek gaat naar voedsel. Tot eind juli zijn de rupsennesten in de vorm van een tennisbal zichtbaar aan takken of op de stam.

Branderig

De brandharen van de rups zijn microscopisch klein, maar kunnen wel voor grote problemen zorgen. Inademing kan irritatie of ontstekingen geven in de bovenste luchtwegen. U kunt ook binnen acht uur na contact last krijgen van rode huiduitslag met hevige jeuk. Krab of wrijf niet, maar spoel huid, ogen en kleding goed uit met water. Over het algemeen verdwijnen de klachten binnen twee weken, maar neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts.

Niet zelf verwijderen

De gemeente zuigt in de openbare ruimte aangetroffen nesten en rupsen weg. Als u eikenprocessierupsen ontdekt in uw tuin of in openbare ruimte, meld dit dan via de website of bel Team Wijkonderhoud via 14 0348. Ga ze niet zelf bestrijden want dan loopt u het grootste risico in contact te komen met de brandharen. De gemeente adviseert welk bedrijf u het beste kunt inschakelen.

 

Meer info vindt u hier.