Bestemmingsplan Prinsenhof vastgesteld

 Prinsenhof

De gemeenteraad heeft donderdag 14 november het bestemmingsplan Prinsenhof vastgesteld. Dit maakt de bouw mogelijk van 23 hofwoningen op een oude bedrijfslocatie tussen de Rijnkade en de Prinsenlaan in Woerden.

Tegen het bestemmingsplan waren geen zienswijzen ingediend.

Starters en doorstromers

Wethouder Tymon de Weger (wonen/ruimtelijke ontwikkeling): "Een belangrijk besluit, want het bouwen van nieuwe woningen binnen de bebouwde kom heeft een hoge prioriteit. In de Prinsenhof gaat het dan vooral om woningen voor starters en doorstromers. De behoefte daaraan is groot. Daarnaast verbetert de nieuwbouw ook de uitstraling van het gebied. Door de ligging dicht bij het centrum met zijn vele voorzieningen is het straks een fantastische plek om te wonen."

Start bouw begin 2020

Het project is tot stand gekomen in nauw overleg met de omwonenden. De woningen zijn gasloos en hebben elk een eigen parkeerplaats. Inmiddels zijn alle woningen verkocht. Begin volgend jaar kan de bouw van start. Meer informatie over het project is te vinden op www.heijwaal.nl.