Afvalinzameling in de storm

Helaas kunnen maandag 10 februari de verzamelcontainers niet geleegd worden. Vanwege de storm is dat te gevaarlijk. Zodra de storm is gaan liggen, rijden we extra inzamelrondes.

De minicontainers worden wel geleegd. We leggen de minicontainers na het legen plat neer. Haalt u uw container daarna snel naar binnen?