72 huurappartementen in Nieuw-Middelland

 Impressie appartementen Zaagmolenlaan 12

Er is opnieuw een initiatief voor een perceel in Nieuw-Middelland. Dit keer gaat het om het pand aan de Zaagmolenlaan 12, tegenover het St. Antonius Ziekenhuis.

Eigenaar en ontwikkelaar Sustay wil dit pand slopen en hier 72 huurappartementen bouwen voor de middenhuur. Het gaat om appartementen die geschikt zijn voor alleenstaanden, starters en ouderen. De appartementen zijn tevens bedoeld om doorstroming vanuit sociale huurwoningen mogelijk te maken. De intentieovereenkomst is al getekend. Sustay en de gemeente zijn inmiddels bezig de haalbaarheid van dit initiatief te onderzoeken.

Grote vraag

Het kantoorgebouw op het perceel Zaagmolenlaan 12 staat al enkele jaren leeg en voldoet niet meer aan de huidige wensen uit de markt. Sustay wil hier een bijzonder pand met nieuwbouwappartementen bouwen, inclusief een halfverdiepte parkeergarage, een fietsenstalling en ruimte voor drie deelauto's. De ontwikkeling van deze woningen sluit goed aan op de grote vraag naar appartementen in de middenhuur en bij de doelgroepen die zijn benoemd in de Structuurvisie Middelland-Noord. In de loop van 2020 wordt hiervoor een nieuw bestemmingsplan opgesteld. De start van de bouw staat gepland halverwege 2021.

Nieuw-Middelland: gemengd stedelijk woongebied

Middelland-Noord zal de komende jaren organisch worden omgevormd tot een gemengd stedelijk woongebied. Onlangs is Nieuw-Middelland als nieuwe projectnaam gelanceerd voor het gebied. Meer informatie is te vinden op de website www.nieuw-middelland.nl.