‘Geen ruimte voor olie- en gaswinning in toekomstige energievoorziening’

Het college heeft hiervoor een motie ingediend op het congres van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten . Deze motie is, net als een motie voor de omkering van bewijslast, aangenomen.

Gemeente Woerden heeft andere gemeenten opgeroepen om er samen bij de rijksoverheid op aan te dringen dat olie- en gaswinning geen rol mag hebben in de overgang naar duurzame energie. ‘We werken in Nederland aan de overgang naar duurzame vormen van energie, en bouwen het winnen en gebruiken van aardgas juist af. Dat strookt niet met winning van olie en gas,’ aldus wethouder duurzaamheid Tymon de Weger.

Het college heeft hiervoor een motie ingediend op het congres van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) afgelopen vrijdag 29 november. Hier bespraken alle Nederlandse gemeenten het klimaatakkoord en hebben ze hun steun hiervoor uitgesproken. Wel werden er een aantal moties aangenomen, waaronder deze van gemeente Woerden. Woerden zet hiermee opnieuw een stap tegen eventuele winning uit het Papekopveld.

Naast de motie om winning tegen te gaan werd er ook een motie van gemeente Woerden aangenomen waarin ze pleit voor de omkering van de bewijslast van schade bij mijnbouwactiviteiten. Dit betekent dat in gevallen van schade door mijnbouwactiviteiten de bewoner niet zelf zou moeten aantonen dat het door deze activiteiten komt, maar dat het bedrijf dat de winning doet zou moeten aantonen dat de schade niet door de winningsactiviteiten komt.

Papekopveld

Het Papekopveld is een olie- en gasveld dat tot de zogenaamde kleine velden behoort. De boorlocatie van dit veld ligt in buurgemeente Bodegraven-Reeuwijk (Zuid-Holland). Het veld zelf ligt grotendeels onder de wijk Molenvliet in Woerden, een woonwijk met zo’n 10.000 inwoners. Het is één van de weinige velden die zich onder een woonwijk bevindt. Hoewel de rijksoverheid wil dat het winnen en het gebruik van aardgas wordt afgebouwd, bestaat nog altijd de mogelijkheid dat er hier gewonnen gaat worden.

Verduurzamen van de wijk

In de wijk boven het veld is een actieve groep mensen bezig met verduurzaming van de wijk. Bijeenkomsten van bewoners over verduurzaming van hun huizen zijn goed bezocht. Hierbij praten ze ook over alternatieven voor aardgas. Wethouder Tymon de Weger: ‘De landelijke overheid kan niet van inwoners verwachten te investeren in maatregelen om van het gas af te gaan en diezelfde inwoners confronteren met gaswinning onder hun huis, met alle risico’s van dien. Dat is niet uit te leggen.’

Vervolg

Het standpunt dat er geen ruimte voor olie- en gaswinning moet zijn in de toekomstige energievoorziening heeft de gemeenteraad van Woerden in september al ingenomen. Met de aangenomen motie op het congres hebben andere gemeenten aangegeven dat olie- en gaswinning geen rol moet hebben in de overgang naar duurzame energie. Dit betekent dat de VNG dit punt meeneemt in gesprekken met de rijksoverheid. Gemeente Woerden blijft zich inzetten om olie- en gaswinning uit kleine velden op land tegen te gaan. Zij zoekt hierbij continu afstemmen met Stichting Laat Woerden Niet Zakken, buurgemeenten, de provincie en andere partners.