Bezwaar maken

Als u het niet eens bent een besluit van de gemeente kunt u bezwaar maken. Dit doet u binnen 6 weken na het besluit. Bezwaar maken kan op 2 manieren:

  • online met DigiD
  • schriftelijk
tablist