Mauritshof: Vaststelling bestemmingsplan en besluit hogere waarden

bestemmingsplan

Doel

Op de plek van de voormalige school "De Notenbalk" willen wij woningbouw mogelijk maken. Om dit te kunnen realiseren, is een bestemmingsplan vastgesteld. Hierin is de mogelijkheid opgenomen om maximaal 24 woningen te bouwen met een goothoogte van 9 en een nokhoogte van maximaal 12 meter.

Bestemmingsplan

Op 2 november 2017 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan Mauritshof gewijzigd vastgesteld (identificatienummer NL.IMRO.0632.bpMauritshofHarm-bVA1). Naast het bestemmingsplan heeft de raad ook het bijbehorende beeldkwaliteitsplan vastgesteld als bijlage van de welstandsnota.

De regels en plankaart zijn gewijzigd ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. Het bouwvlak is namelijk verkleind, zodat er meer ruimte over blijft voor de bestaande bomen.

Beroepstermijn

De beroepstermijn liep van 16 november tot en met 27 december 2017.

 

U kunt de stukken vinden onderaan deze pagina. Verder kunt u het bestemmingsplan vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl:

Klik http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=... om de interactieve kaart te bekijken en op http://www.woerden.nl/geo/ro-online/plannen/NL.IMRO.0632.bpMauritshofHar... om de digitale bestanden te downloaden.

Hogere waarden

Burgemeester en wethouders hebben hogere waarden vastgesteld, omdat de normen voor geluidsbelasting worden overschreden.

Beschikbare bestanden

 

PDF icontoelichting

PDF iconregels

PDF iconverbeelding

PDF iconraadsbesluit

PDF iconparkeeronderzoek

PDF iconquickscan flora fauna

PDF iconakoestisch onderzoek

PDF iconverkennend bodemonderzoek

PDF iconnader bodemonderzoek

PDF iconbijlage regels

PDF iconbeantwoording zienswijzen

PDF iconbesluit hogere waarde