Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Kanis - reconstructie

De Kanis wordt aangepakt om verzakkingen door de slappe veengrond tegen te gaan. De wijk wordt opgehoogd door een betonvloer op palen.

Wat en waarom

De Kanis wordt op een ingrijpende, innovatieve en duurzame manier aangepakt. Door de slappe veengrond ontstaan verzakkingen. Deze verzakkingen leveren problemen op zoals kuilen en scheuren in de weg, water op straat, blootliggende funderingen en afknappende leidingen. Ophoging gebeurt door een toekomstbestendige techniek toe te passen: een betonvloer op palen.

Wanneer

  • begin tot najaar 2017: voorbereidingen werkzaamheden
  • najaar 2017: aannemer bekend
  • voorjaar 2018 - voorjaar 2021: uitvoering werkzaamheden

Werkzaamheden

  • het plaatsen van betonvloeren op palen bij wegen en stoepen en betonbakken voor kabels en leidingen
  • aanleg kavelpad dat tijdens de werkzaamheden dient als bouwroute
  • aanleggen van een groenpark met voetgangersbrug in de kern
  • werkzaamheden aan duikers, speeltoestellen, groen en verlichting

Wat is er al gebeurd?

Er zijn meerdere informatieavonden georganiseerd voor inwoners. Ook hebben ontwerpateliers plaatsgevonden. Deze bijdragen hebben gezorgd voor de vaststelling van een definitief ontwerp. Om het project uit te voeren zijn 5 aannemers geselecteerd. Deze mogen inschrijven om het project uit te voeren.

Meer informatie

PDF iconBekijk de informatiebrief van november 2017.

Oudere nieuwsbrieven, persberichten, verslagen en ontwerptekeningen ontvangen? Stuur dan een e-mail naar stadhuis@woerden.nl