Kanis - reconstructie

De Kanis wordt aangepakt om verzakkingen door de slappe veengrond tegen te gaan. De wijk wordt opgehoogd door een betonvloer op palen.

Wat en waarom

De Kanis wordt op een ingrijpende, innovatieve en duurzame manier aangepakt. Door de slappe veengrond ontstaan verzakkingen. Deze verzakkingen leveren problemen op zoals kuilen en scheuren in de weg, water op straat, blootliggende funderingen en afknappende leidingen. Ophoging gebeurt door een toekomstbestendige techniek toe te passen: een betonvloer op palen.

Wanneer

  • voorjaar 2018 - voorjaar 2021: uitvoering werkzaamheden

Werkzaamheden

  • het plaatsen van betonvloeren op palen bij wegen en stoepen en betonbakken voor kabels en leidingen
  • aanleg kavelpad dat tijdens de werkzaamheden dient als bouwroute
  • aanleggen van een groenpark met voetgangersbrug in de kern
  • werkzaamheden aan duikers, speeltoestellen, groen en verlichting

Wat is er al gebeurd?

Er zijn meerdere informatieavonden georganiseerd voor inwoners. Ook hebben ontwerpateliers plaatsgevonden. Deze bijdragen hebben gezorgd voor de vaststelling van een definitief ontwerp. Om het project uit te voeren is in oktober 2017 aannemer Bunnik Groep geselecteerd.

Meer informatie

Oudere nieuwsbrieven, persberichten, verslagen en ontwerptekeningen ontvangen? Stuur dan een e-mail naar gemeentehuis@woerden.nl