bestemmingsplan Willem Alexanderlaan 2, 4 en 6

Het plan is om 17 woningen en 20 tot 24 appartementen te realiseren.

 

 

Voorontwerp bestemmingsplan Willem Alexanderlaan 2, 4 en 6

De percelen Willem Alexanderlaan 2, 4 en 6 worden ontwikkeld voor woningbouw. Het plan is om 17 woningen en 20 tot 24 appartementen te realiseren. Hiervoor is een voorontwerp bestemmingsplan gemaakt.

 

Van 18 juli tot en met 28 augustus 2019 ligt het voorontwerp ter inzage. Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u hieronder vinden. Ook kunt u de stukken inzien in de hal van het Stadhuis en bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak)

 

Reactie geven

Gedurende de genoemde termijn kan iedereen een reactie geven, onder vermelding van 'Voorontwerp bestemmingsplan Willem Alexanderlaan 2, 4 en 6’. U kunt de reactie schriftelijk indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Woerden, Postbus 45, 3440 AA Woerden.

Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u op werkdagen telefonisch een afspraak maken via het algemene telefoonnummer van de gemeente Woerden: 14 0348.

 

Downloaden