Bestemmingsplan Van Teylingenweg 100 in Kamerik

Op 11 juli 2019 heeft de gemeenteraad van Woerden het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan 'Van Teylingenweg 100 in Kamerik' (digitaal identificatienummer NL.IMRO.0632.BPvTeylingenweg100-bVA1) vastgesteld.

Plangebied en doel

Het plangebied beslaat het perceel Van Teylingenweg 100 in Kamerik. Het bestemmingsplan maakt de realisatie mogelijk van drie extra woningen, naast de bestaande karakteristieke boerderijwoning. Hiervoor is een nieuwe bestemming nodig. De te wijzigen bestemming is "Agrarisch – Landschappelijke waarden. Het beeldkwaliteitsplan bevat de stedenbouwkundige randvoorwaarden en wordt onderdeel van de gemeentelijke welstandsnota.

Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan lagen ter inzage van 25 juli tot en met 4 september 2019.

Het bestemmingsplan is te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl
De beschikbare documenten zijn hieronder in pdf raadpleegbaar:


Bestemmingsplan
- PDF iconRaadsbesluit
- PDF iconToelichting
- PDF iconBijlagen bij de toelichting
- PDF iconRegels
- PDF iconBijlage 1 bij de regels
- PDF iconBijlage 2 bij de regels
- PDF iconVerbeelding

 

Overige documenten
- PDF iconInrichting en Beeldkwaliteitsplan