Bestemmingsplan Tiendweg 3 Harmelen

Op 4 oktober heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan Tiendweg 3 vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de bouw van een woning mogelijk tussen de bestaande woningen Tiendweg 1 en 5.

De beroepstermijn liep van 8 november tot en met 19 december 2018. 

 

U kunt de stukken vinden onderaan deze pagina. Verder kunt u het bestemmingsplan vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl of op onze gemeentelijke website of onder in dit bericht om de bestanden te downloaden.

 

Downloaden

PDF iconRegels bestemmingsplan

PDF iconToelichting bestemmingsplan

PDF iconVerbeelding bestemmingsplan

PDF iconNota van beantwoording zienswijzen

PDF iconBeeldkwaliteitsplan

PDF iconAkoestisch onderzoek

PDF iconKadastrale kaart

PDF iconRaadsbesluit